Liesbet Dhaene

Liesbet werd na de verkiezingen van 25 mei 2014 verkozen als Brussels volksvertegenwoordiger en lid van de Raad van de VGC. 

Ze is lid van het vast Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Binnen de VGC is Liesbet voorzitter van de Commissie Welzijn en ondervoorzitter van de Commissie Onderwijs.

Wie is ze?

Liesbet bracht haar jeugd door in twee hoofdsteden in twee verschillende continenten. Geboren in Kinshasa, woonde ze deels in de Democratische Republiek Congo en deels in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde. Haar middelbare studies heeft ze in de Brusselse gemeente Oudergem gevolgd. Het is ook in Oudergem waar ze nu woont, samen met haar man en twee jonge kinderen.

Het leven in (multi)-culturele omgevingen deed haar beseffen dat opgroeien tussen verschillende culturen en talen verrijkend is. Op voorwaarde dat er wederzijds respect is voor elkaars eigenheid en besef van elkaars meerwaarde. In dit licht is het streven naar een hechte band tussen Brussel en Vlaanderen niet tegenstrijdig met het “Brusselaar” zijn. De Vlaamse aanwezigheid in Brussel is trouwens een meerwaarde voor alle Brusselaars. Een loyale uitvoering van de taalwetgeving is dé uiting van respect én de basis van een goede relatie tussen de twee taalgemeenschappen in Brussel.

Na haar rechtenstudie aan de KUL, heeft ze zich gespecialiseerd in het economisch recht aan de ULB en in het vennootschapsrecht aan de KUB. Tijdens haar loopbaan heeft ze een specialisatie in accountancy aan de KUL met vrucht beëindigd. Na een tijdje aan de balie van Brussel te hebben gewerkt, ging ze aan de slag bij een beroepsorganisatie van economische beroepsbeoefenaars, waar ze verantwoordelijke van de juridische en studiedienst was.

Wat zijn haar thema’s?

Onderwijs, naleving van de taalwetgeving, inburgering, armoede, dierenwelzijn, leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid, energie, welzijn & gezin en sociale zaken

Meer weten? Via deze link kan je lezen hoe een dagelijkse dag bij Brussels Parlementslid Liesbet Dhaene er ongeveer uitziet