Sint-Lambrechts-Woluwe Infoblad

Sinds januari 2015 geeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe maandelijks twee eentalige gemeentebladen uit, een Nederlandstalige versie en een Franstalige versie. Het is onduidelijk wie in Sint-Lambrechts-Woluwe welke versie in de bus krijgt. De Franstalige versie van het gemeenteblad bevat bovendien meer informatie dan de Nederlandstalige versie.

Dit is duidelijk in strijd met de taalwetgeving. De klacht die ik hierover heb ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), werd dan ook als gegrond beschouwd. Maar deze houding toont vooral het gebrek aan respect van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en FDF-burgemeester Maingain aan, ten aanzien van zijn Nederlandstalige inwoners.

Minister-president Vervoort is al sinds september 2014 op de hoogte van deze situatie. In mei 2015 bleek dat het enige dat hij had gedaan, het versturen was van twee officiële brieven.

Tijdens een bespreking in de Commissie Binnenlandse Zaken van 2 februari 2016 bleek dat de Minister-President eventueel “overweegt” om in september 2016 de rekeningen van 2015 van Sint-Lambrechts-Woluwe, niet goed te keuren. Met andere woorden, twee jaar na het begin van deze duidelijke inbreuk op de taalwetgeving, zou de Minister-President “eventueel” optreden om een einde aan deze inbreuk te maken.  

Naast N-VA hebben ook Open VLD en CD&V aangegeven dat ze hier zwaar aan tillen, maar dat wordt blijkbaar genegeerd door Minister-President Vervoort. Men kan zich dus ernstige vragen stellen over het gewicht van de Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen in de Brusselse regering. 

Lees het laatste nieuws over dit onderwerp:

  1. 2 februari 2016 Sint-Lambrechts-Woluwe nog altijd ongestraft voor schending taalwetgeving
  2. 19 mei 2015: Laissez-faire beleid voor Sint-Lambrechts-Woluwe
  3. 12 mei 2015: Sint-Lambrechts-Woluwe opnieuw schuldig bevonden
  4. 24 februari 2015: Nederlandstaligen zijn tweederangsburgers in Sint-Lambrechts-Woluwe