De overgang van de Franstalige instellingen

Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid over ouderenzorg overgeheveld naar de Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap en – voor Brussel – naar de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC). Om financiële redenen stoot de Franstalige Gemeenschapscommissie (Cocof) al haar instellingen in het kader van ouderenzorg af naar de GGC (meer dan 70 instellingen).

Deze overgang hangt juridisch met haken en ogen aan elkaar. Bovendien is de GGC enkel bevoegd voor tweetalige instellingen. Om de overgang toch mogelijk te maken staat de GGC de eentalig Franse instellingen een jarenlange overgangsperiode toe om tweetalig te worden. Voor het “vernederlandsen” van de dienstverlening zullen begeleidende middelen worden voorzien “binnen de perken van de beschikbare budgettaire middelen” en wordt er vooral verwezen naar een “inschikkelijk beleid”.

Dit geeft weinig hoop op een effectieve Nederlandstalige dienstverlening, zeker als men denkt aan de situatie in andere Brusselse gezondheidsinstellingen, zoals de IRIS-ziekenhuizen. Liesbet Dhaene zal in het Brussels Parlement blijven hameren op het garanderen van een tweetalige dienstverlening.

Lees het laatste nieuws over dit onderwerp:

  1. 22 mei 2015: Massale overgang Franstalige instellingen naar Brussel kleurt Brussel Frans

 

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe Brusselse ziekenhuisnetwerken: risico voor Nederlandstalig Brussels zorgaanbod

“Brussel heeft de plicht om ervoor te zorgen dat de nieuw op te richten Brusselse ziekenhuisnetwerken niet tot gevolg hebben dat de Nederlandstalige zorg in Brussel wordt afgebouwd”, aldus Brussels N …

N-VA roept ministers Smet en Fremault op om enkel tweetalige rusthuizen te “verbrusselen”

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) stootte in 2015 negenenveertig ééntalig Franse rusthuizen af naar de “tweetalige” Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Een ontwerp van …

Brusselse rusthuizen: Pour les flamands la même chose!

Opiniestuk verschenen in de december editie van Grondvest, Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging             De zesde staatshervorming hevelde een aantal belangrijke gemeenschapsbevoegdheden naar …