Luchtvervuiling

Het gaat niet goed met de luchtkwaliteit in Brussel. Dat bleek onlangs nogmaals toen de Europese Commissie eerder dit jaar aankondigde dat het België voor het Europees Hof van Justitie zal dagen omwille van de slechte luchtkwaliteit in onder meer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is meer dan ooit duidelijk dat er dringend actie ondernomen moet worden op de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren.

Dit jaar stelde de Brusselse regering zijn Lucht-Klimaat-Energieplan voor, waarmee het tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met 30% wil verminderen. Dit plan ligt echter zwaar onder vuur wegens het gebrek aan ambitie. Onder druk van de publieke opinie verklaarde Fremault in de pers dan toch permanente lage-emissiezones in Brussel te willen invoeren. Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het is naast een stabiele en efficiënte maatregel, ook het aangewezen middel om de luchtverontreiniging een halt toe te roepen. 

Maar ondertussen is er nog geen enkele stap gezet om dit te bewerkstelligen. Een goed voorstel van de oppositie tot invoering van permanente lage-emissiezones werd door de meerderheid weggestemd.

Het is hoog tijd dat de Brusselse beleidsmakers de problematiek rond de luchtverontreiniging serieus en op korte termijn aanpakken. Zo niet, zetten ze de gezondheid en de levenskwaliteit van alle Brusselaars op het spel.

Lees het laatste nieuws over dit onderwerp:

  1. 19 januari 2016: Brusselse regering neemt luchtverontreiniging niet serieus
  2. 1 december 2015: Fremault is een onwaardige voorzitster van de Nationale Klimaatconferentie
  3. 2 oktober 2015: Brussel verdient ambitieuzer lucht-klimaat en energieplan
  4. 13 juli 2015: Brussels beleid om luchtverontreiniging te verminderen is gebakken lucht

Nieuws over dit onderwerp

N-VA roept gemeenten op mee te werken aan gewestelijk laadpalenplan

Zestien van de negentien Brusselse gemeenten zijn ingegaan op het verzoek van Minister Smet (sp.a) om locaties door te geven waar laadpalen voor elektrische wagens kunnen geplaatst worden. Drie …

Brusselse luchtkwaliteit: Minister Fremault legt de lat laag

In de Commissie Leefmilieu werd deze morgen gedebatteerd over de rechtszaak over de Brusselse luchtvervuiling, ingesteld door bezorgde burgers. “Minister Fremault verschuilt zich achter juridische …

Schuldig verzuim Brusselse regering ten aanzien van dieselwagens Net Brussel

In de media verscheen het bericht dat Agentschap Net Brussel 95 dieselvrachtwagens bestelde. “In 2013 werd het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energie aangenomen, dat onder meer bepaalde dat …