Nieuws over dit onderwerp

Open VLD, SP.A en Groen stemmen tegen meer Nederlands in Franstalige Brusselse scholen

De achteruitgang van het Nederlands in Brussel heeft in grote mate te maken met het gebrek aan Nederlands in het Franstalig onderwijs, waar 80% van de Brusselse jongeren schoollopen. De N-VA diende …

Brussel Kiest: Debat Oudergem (Bruzz)

Liesbet Dhaene was te gast bij BRUZZ voor een pittig debat over de toekomst van Oudergem. Conclusie? Er moet nog veel gebeuren voor de Nederlandstaligen in de gemeente. Hieronder een korte opsomming …

Voorstel van resolutie teneinde de kwantiteit en de kwaliteit van het onderwijs tweede taal Nederlands in het Brussels Franstalig onderwijs te verhogen

Voorstel van Resolutie tot het oproepen van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering om aan te dringen bij de regering van de Franse Gemeenschap om in het kader van de “Pacte pour un enseignement …