Vervoort wil af van “te strakke” taalwetgeving

Door Liesbet Dhaene op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: Tweetaligheid

In de Commissie Binnenlandse Zaken deze morgen stelde Minister-President Vervoort dat de taalwet “gemoderniseerd” – lees “versoepeld”- moet worden. Dit omdat uit het jaarlijks rapport van de vicegouverneur blijkt dat er nog nooit zoveel benoemingen van personeel in de Brusselse gemeenten werden geschorst omwille van een schending van de taalwetgeving. “In de plaats van op te treden tegen deze onwettige benoemingen en de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel te garanderen, kiest de minister-president van het tweetalige Brussel ervoor actief het Nederlands af te bouwen”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene, “Dit is ronduit een schande!”

In 2017 was 73,17% van de benoemingen binnen de Brusselse gemeenten in strijd met de taalwet. In 2012 was dat nog 58,11%. Onwettige benoemingen worden geschorst door de vicegouverneur. In principe moet de Brusselse regering deze benoemingen vernietigen, maar dat gebeurt nooit. Nochtans wordt er - mede dankzij het Nederlandstalig onderwijs - in Brussel meer en meer Nederlands gesproken. “Het hoge cijfer onwettige benoemingen is alleen te verklaren door een manifeste onwil om een Nederlandstalige dienstverlening te garanderen”, aldus Dhaene, “zowel bij de gemeente zelf als bij de Brusselse regering die niet optreedt.”

Het is al langer geweten dat de Brusselse regering niet optreedt tegen gemeenten die de taalwet schenden. Maar de Brusselse regering gaat nog een stap verder door actief op wetgevend vlak de lat lager te leggen. Eerder werd ook al de verplichting voor de gemeenten om hun personeelsaanwervingen ter goedkeuring voor te leggen aan het Gewest, afgeschaft. Vervoort legde ook al een voorstel neer waarmee hij het gewestelijk toezicht op de tweetaligheid van gemeentelijke websites en informatiebladen wil afbouwen en bij de onwillige gemeente zelf leggen. Telkens mét goedkeuring van de Vlaamse meerderheidspartijen Open VLD, SP.A en CD&V.

Ditmaal is het de taalwet die “gemoderniseerd” moet worden. “Gelukkig behoort de wijziging van de taalwetgeving niet tot de bevoegdheid van de Brusselse regering”, aldus Dhaene, “Maar het toont weer pijnlijk aan hoe het Brussels beleid weigert om van Brussel een écht tweetalig Gewest te maken.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is