Verdwijnt de Nederlandstalige wachtdienst in Brussel?

Door Yoleen Van Camp, Liesbet Dhaene op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen, Wonen en werken in Brussel
Verdwijnt de Nederlandstalige wachtdienst in Brussel?

Vrijdag 28 november beslist de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) over een fusie met haar Franstalige tegenhanger, de Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB). Op die manier hoopt men het aantal wachtdiensten op een beheersbaar peil te kunnen houden. De N-VA vreest echter dat Nederlandstalige patiënten die van de wachtdienst gebruik maken, niet langer in het Nederlands zullen opgevangen en behandeld worden.

Nederlandstalige huisartsen zijn in Brussel dun gezaaid. De Nederlandstalige Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) telt amper 92 actieve leden en de tendens is dalend. Men vreest dat het aantal Nederlandstalige huisartsen met bijna 25 procent zal dalen tegen 2020. De overblijvende artsen zullen hun wachtdiensten met een evenredig percentage zien toenemen. Maar ook nu al moet elke Nederlandstalige arts een hoog aantal wachtdiensten kloppen. De situatie wordt stilaan onhoudbaar.Een mogelijke oplossing wordt gezien in een fusie tussen de Nederlandstalige Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) en haar Franstalige tegenhanger de Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB). De algemene vergadering van BHAK beslist deze vrijdag over een voorstel tot fusie, dat reeds in 2013 werd bekendgemaakt door toenmalig minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS).

Geen garanties
Maar niet iedereen ziet heil in het fusievoorstel. “De wachtdienst is, als openbare dienst, onderworpen aan de taalwetgeving”, zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. “Alhoewel er op papier sprake is van een tweetalige dienst, biedt het fusievoorstel geen enkele garantie dat de Nederlandstalige patiënten die gebruik zouden maken van de wachtdienst, in het Nederlands opgevangen en behandeld zullen worden. Tijdens de niet-officiële wachturen wordt de tweetaligheid zelfs helemaal niet gegarandeerd. Nochtans is het zeker in het kader van medische zorgen cruciaal dat de Nederlandstalige patiënten terechtkunnen bij een wachtdienst die hen begrijpt en hun taal spreekt. Het is dan ook de logica zelve dat de taalkennis van het personeel op voorhand getest wordt. Dit wordt echter niet gepland. Verontrustend is dat de coördinator van het project, die sinds 2013 het project leidt, volledig Nederlandsonkundig is.”

N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp, die ook doctor in de Medische Wetenschappen is, zal daarom minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan de tand voelen over de taalgaranties, als deze fusie plaatsvindt. In de commissie Volksgezondheid zal de N-VA-fractie ook vragen om de organisatie van de wachtdienst voor huisartsen in Brussel opnieuw te bestuderen. De N-VA wil van de minister van Volksgezondheid bovendien weten welke garanties zij biedt en welke acties zij zal ondernemen opdat in de gefuseerde wachtdienst de tweetaligheid wordt gegarandeerd en dat dus Nederlandstalige patiënten te allen tijde in het Nederlands verder geholpen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is