Tijdelijke slachtvloeren zijn onwettig. Raad van State geeft Weyts gelijk

Door Liesbet Dhaene op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Onverdoofd Slachten, Dierenwelzijn

Het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig. Dat stelt de Raad van State duidelijk in een advies aan de Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets. Brussels parlementslid Liesbet Dhaene kon het advies via parlementaire weg opvragen. “De Raad van State laat er geen enkele twijfel over bestaan”, zegt Dhaene. “Tijdelijke slachtvloeren zijn onwettig, ook in Brussel”.

In Vlaanderen wordt onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf dit jaar verboden. Die beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg veel kritiek. Weyts hield echter voet bij stuk. Volgens de N-VA-minister was een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet alleen wenselijk voor het dierenwelzijn, maar ook een wettelijke noodzaak. Weyts baseerde zich op een Europese verordening, die stelt dat onverdoofd slachten alleen plaats mag vinden in een slachthuis.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgde men Weyts niet. Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets koos ervoor om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet te verbieden. In de plaats wou Debaets een verplichte opleiding voor Islamitische slachters organiseren. Haar ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State, die het besluit onwettig verklaarde. De Raad van State gebruikte daarbij net dezelfde argumenten als Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Onverdoofd slachten mag in Europa alleen in een slachthuis, niet op tijdelijke slachtvloeren.

“De Vlaamse houding is de enige houding die rechtszekerheid biedt”, concludeert Dhaene. “De Raad van State maakt nu nog eens duidelijk dat de toelating om onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren de deur openlaat voor juridische procedures. Iedereen die de tijdelijke slachtvloeren in Brussel aanvecht bij de rechtbank, zal op zijn sokken gelijk krijgen”. Er is volgens Dhaene maar één oplossing.  “Net om chaos te vermijden moet er naar Vlaams voorbeeld ook in Brussel een verbod komen op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Staatssecretaris Debaets kan de Europese regelgeving en de Raad van State niet zomaar negeren”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is