Open VLD, SP.A en Groen stemmen tegen meer Nederlands in Franstalige Brusselse scholen

Door Liesbet Dhaene op 27 februari 2019, over deze onderwerpen: Franstalig Onderwijs, Onderwijs, Tweetaligheid

De achteruitgang van het Nederlands in Brussel heeft in grote mate te maken met het gebrek aan Nederlands in het Franstalig onderwijs, waar 80% van de Brusselse jongeren schoollopen. De N-VA diende in de VGC een resolutie in ten aanzien van de Franse gemeenschap met aanbevelingen om de kwaliteit van het Nederlands in het Brussels Franstalig onderwijs te verbeteren. Deze resolutie werd deze middag in de Commissie onderwijs weggestemd door Open VLD, SP.A en Groen. “Men verwijt Vlaanderen graag te weinig inspanningen te leveren voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs”, aldus Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger voor N-VA, “Maar voor de Vlaams-Brusselse meerderheid en Groen is het een taboe om de Franse Gemeenschap op haar verpletterende verantwoordelijkheid wijzen.”

“Het is geen wonder dat nog geen 8% van de schoolverlaters in Brussel zegt Nederlands te kennen als je kijkt naar het beleid van de Franse Gemeenschap”, aldus Dhaene, “Zo worden de Brusselse scholen niet volledig vergoed voor de lessen Nederlands die ze verplicht zijn te geven. Het gaat om een onderfinanciering van 12 miljoen Euro. Het aantal immersiescholen Nederlands van de Franse Gemeenschap is in alle provincies procentueel het laagst in Brussel. Meer dan 2/3 in het Brussels Franstalig beroepsonderwijs kregen na de eerste graad (2de secundair) geen énkel uur Nederlands.”

Hoewel het aantal Brusselaars dat Nederlands spreekt dankzij het Nederlandstalig onderwijs stijgt, wordt die vooruitgang volledig tenietgedaan door de dramatische prestaties van het Franstalig onderwijs. Van Brussel een tweetalige hoofdstad maken is enkel mogelijk als ook de Franse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt. “Open VLD, SP.A en Groen vinden het “begrijpelijk” dat de Franse Gemeenschapscommissie een belangenconflict indient tegen een Vlaams decreet dat ervoor wil zorgen dat de weinige Vlamingen nog in het Nederlandstalig Brussels onderwijs terechtkunnen, maar de Franse Gemeenschap op haar eigen verpletterende verantwoordelijkheid wijzen is een taboe. Nochtans is dat de enige manier om van Brussel een écht tweetalige stad te maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is