Offerfeest 2017: 1089 dieren werden onverdoofd geslacht in het slachthuis van Anderlecht

Door Liesbet Dhaene op 30 oktober 2017, over deze onderwerpen: Onverdoofd Slachten

Op 1 en 2 september van dit jaar werden 1089 schapen en runderen onverdoofd geslacht in het slachthuis van Anderlecht voor het islamitisch offerfeest. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van N-VA Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. “Zowel het Vlaams parlement als het Waals parlement hebben inmiddels het totaalverbod op onverdoofd slachten goedgekeurd”, aldus Dhaene, “Maar Brussel blijft achterop hinken! N-VA heeft een wetgevend initiatief ingediend dat moet leiden tot een totaalverbod op onverdoofd slachten in Brussel, maar dat werd nog niet behandeld in het parlement.

Op 1 en 2 september 2017 werden er 198 runderen en 891 schapen ritueel, onverdoofd geslacht in het slachthuis van Anderlecht. Dit slachthuis heeft een capaciteit van 60 schapen per uur en 105 runderen per dag, maar voor het Offerfeest werd er bijkomend personeel voorzien.

Zowel het Vlaams parlement als het Waals parlement hebben inmiddels het totaalverbod op onverdoofd slachten goedgekeurd. Hierdoor wordt het ook binnen erkende slachthuizen verboden om onverdoofd te slachten. In Brussel blijft dit wél mogelijk. “Voor N-VA moet elk vermijdbaar dierenleed maximaal vermeden worden”, aldus Dhaene, “Ik heb dan ook een voorstel van ordonnantie ingediend dat leidt tot een totaalverbod op onverdoofd slachten in Brussel, naar Vlaams en Waals voorbeeld. Dit wetgevend initiatief werd jammer genoeg nog niet behandeld in het Brussels parlement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is