Nieuwe Brusselse ziekenhuisnetwerken: risico voor Nederlandstalig Brussels zorgaanbod

Door Liesbet Dhaene op 20 februari 2019, over deze onderwerpen: De overgang van de Franstalige instellingen, Gezondheid, Tweetaligheid

“Brussel heeft de plicht om ervoor te zorgen dat de nieuw op te richten Brusselse ziekenhuisnetwerken niet tot gevolg hebben dat de Nederlandstalige zorg in Brussel wordt afgebouwd”, aldus Brussels N-VA-volksvertegenwoordiger Liesbet Dhaene, “Maar de reactie van Brussels minister voor Gezondheid Gosuin (Défi) in de Brusselse Commissie voor gezondheid, geeft niet veel hoop op de naleving van deze verplichting. Ik roep Brussels minister voor Gezondheid Vanhengel (Open VLD) dan ook op om, in het kader van de totstandkoming van deze netwerken, de rechten van de Nederlandstalige Brusselaars te garanderen.”

“Deze morgen in de Commissie voor Gezondheid vroeg ik Brussels minister voor Gezondheid Gosuin (Défi) op welke manier hij ervoor zou zorgen dat de totstandkoming van de Brusselse ziekenhuisnetwerken geen afbreuk zou doen aan het Nederlandstalig Brussels zorgaanbod”, aldus Dhaene, “Maar zijn reactie was hallucinant! In plaats van een duidelijk antwoord te geven op mijn vraag, noemde hij mij letterlijk ‘ziek’ en lijdend aan ‘fantasmes’.”

De nieuwe federale wet op de ziekenhuisnetwerken voorziet o.a. in drie netwerken waarbij de tweetalige Brusselse openbare ziekenhuizen kunnen aansluiten met ééntalig Franse ziekenhuizen. Zo zouden er in Brussel al onderhandelingen opgestart zijn tussen het ééntalig Frans Universitair ziekenhuis Erasmus (ULB) en de tweetalige ziekenhuizen van Brussel-Stad (Brugmann, Bordet, Sint-Pieter en het kinderziekenhuis Koningin Fabiola). Er zou ook een samenwerking komen tussen de ééntalig Franse privé-ziekenhuizen van Chirec en de tweetalige openbare ziekenhuizen in Elsene, Etterbeek, Schaarbeek en Anderlecht.

“Het doel van de netwerken is vooral rationalisering van de verschillende diensten binnen de ziekenhuizen die deel uitmaken van een netwerk. Niets mis mee zolang het Nederlandstalige zorgaanbod hierbij niet afgebouwd wordt”, aldus Dhaene, “Mocht bijvoorbeeld het tweetalige Brugmann-ziekenhuis beslissen om zijn cardiologie-afdeling af te stoten naar de cardiologie-afdeling van het ééntalig Frans Erasmus-ziekenhuis, dan kunnen de Nederlandstalige Brusselaars binnen het ziekenhuisnetwerk niet meer in het Nederlands terecht op een dienst cardiologie.”

De zesde staatshervorming voorziet in een bepaling dat geen enkele Brusselse ordonnantie of besluit afbreuk mag doen aan het tweetalig karakter van Brussel of aan de bestaande garanties die de Nederlandstalige personen in Brussel hebben. “Brussel is dus verplicht om, in het kader van de totstandkoming van de ziekenhuisnetwerken, garanties in te bouwen voor het behoud van de bestaande Nederlandstalige zorg”, stelt Dhaene, “Gelet op de reactie van minister Gosuin, roep ik minister Vanhengel op om de belangen van de Nederlandstaligen in dit kader te behartigen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is