Nederlandsonkundige Brusselse politici schenden rechten van verdediging Nederlandstalige politieagenten in het kader van tuchtprocedures

Door Liesbet Dhaene op 3 december 2014, over deze onderwerpen: Tweetaligheid

Nederlandsonkundige Brusselse politici schenden rechten van verdediging Nederlandstalige politieagenten in het kader van tuchtprocedures

Een recent arrest van de Raad van State benadrukt het belang van de kennis van het Nederlands van Brusselse politici in het kader van tuchtprocedures tegen Nederlandstalige politieagenten.

Het lijkt de logica zelve dat diegene die in een tuchtrechtelijke procedure oordeelt over een politieagent, de argumenten ter verdediging van die politieagent taalkundig goed begrijpt. Alleen zo kan hij immers met kennis van zaken oordelen.

Dit is een fundamenteel element van de rechten van verdediging … in Brussel blijkbaar geen evidentie.

In Brussel zijn de politiecolleges tweetalige organen, bestaande uit politieke mandatarissen die niet verplicht zijn om zowel het Frans als het Nederlands te beheersen.  Het is geen geheim dat de kennis van het Nederlands bij de Franstalige burgemeesters en gemeenteraadsleden niet gegarandeerd is.

Rechtspraak van de Raad van State heeft in praktijk tot gevolg dat de kennis van het Nederlands van de Franstalige Brusselse politici getest wordt in het kader van Nederlandstalige procedures.

Als de Franstalige Brusselse politici onvoldoende blijk geven van kennis van het Nederlands, dan moeten in het kader van tuchtprocedures ten aanzien van Nederlandstalige politieagenten alle ééntalige verklaringen en procedurestukken naar het Frans vertaald worden. Volgens de Raad van State is alleen dan zeker dat zij de argumenten ter verdediging van de politieagent goed begrijpen en met kennis van zaken kunnen oordelen.

Deze rechtspraak die een resem vernietigingen van beslissingen van het politiecollege tot gevolg heeft, geeft aanleiding tot grote ongerustheid bij de Nederlandsonkundige Brusselse politici. Zeker nu uit een recent arrest van de Raad van State blijkt dat de aanwezigheid van een tolk tijdens het verhoor aantoont dat de Brusselse politici onvoldoende Nederlands kennen om met kennis van zaken in een Nederlandstalig dossier te oordelen. En in dat geval is de beslissing van het politiecollege nietig als het hele dossier niet vertaald werd…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is