N-VA wil de bestuursvergoedingen binnen Brusselse vzw’s beperken

Door Liesbet Dhaene op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Samusocial

N-VA diende vandaag haar amendementen op de aanbevelingen van de commissie Samusocial in. “Een derde onafhankelijke bestuurders in elke Brusselse entiteit met een taak van algemeen belang met het oog op de depolitisering van deze raden van bestuur. Een deontologische code én bestuursvergoedingen die beperkt worden en waarover volledige transparantie bestaat,” somt Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene op, “Allemaal essentiële principes van goed bestuur die niet opgenomen werden in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Samusocial.

Wettelijke regels moeten garanderen dat de raden van bestuur van Brusselse vzw’s die een taak van algemeen belang uitoefenen, bestuurd worden overeenkomstig de beginselen van goed bestuur. Dit betekent vooreerst depolitisering van de raden van bestuur door middel van onafhankelijke bestuurders, een regeling van belangenconflicten en transparantie.

Dit betekent ook de beperking van de bestuursvergoedingen. Deze bestuursvergoedingen en zitpenningen moeten transparant zijn en veralgemeend worden voor alle vzw’s. De bedragen die N-VA voorstelt, zijn overgenomen uit de Vlaamse regelgeving terzake.  “Bij vzw’s die met overheidsgeld gefinancierd worden, moet er gewaakt worden op de optimale besteding ervan. Excessieve bestuursvergoedingen en zitpenningen doen afbreuk aan het vertrouwen van het publiek en moeten absoluut vermeden worden”, aldus Dhaene.

Anderzijds is het belangrijk dat deze vzw’s bemand worden door competente en gedreven bestuurders. ”Het is natuurlijk verleidelijk om populistische oplossingen voor te stellen die enkel voor Samusocial gelden, zoals de onderzoekscommissie Samusocial doet met het niet-verlonen van toekomstige bestuurders van deze vzw”, aldus Dhaene, “N-VA wilt een structurele en billijke oplossing voor alle Brusselse vzw’s.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is