N-VA vraagt audit Vivaqua

Door Liesbet Dhaene op 12 september 2017

“De renovatie van riolen zet een druk op de waterprijs”, zegt Liesbet Dhaene, “Maar vooraleer die te verhogen wil ik eerst nagaan of er niet elders kan bespaard worden. Gebruikt Vivaqua optimaal haar financiële middelen en past het de principes van goed bestuur toe? Daarom wil ik een performantie-audit door het Rekenhof”
Bram Van Renterghem schreef er een artikel over dat Bruzz.be vandaag publiceerde.
 

 

Gebruikt Vivaqua optimaal de overheidssubsidies en past het de principes van goed bestuur toe? Dat vraagt Brussels parlementslid Liesbeth Dhaene (N-VA) zich af, nu blijkt dat Vivaqua voor enorme uitdagingen staat inzake de vernieuwing van het rioolnet. “Daarom wil ik een performantie-audit door het Rekenhof”, zegt ze aan BRUZZ. Dinsdagmiddag diende ze daarvoor een resolutie in bij het Brussels parlement.

De afgelopen weken werd Brussel meermaals opgeschrikt door een zinkgat, als gevolg van een lek in de waterleiding of riolering. In Brussel is Vivaqua verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van dat waternet.

“Een enorme verantwoordelijkheid dus, terwijl dat bedrijf net heel weinig transparant is.” Dat zegt Liesbeth Dhaene, Brussels parlementslid voor de N-VA. “Daarom vraag ik om een performantie-audit van de waterintercommunale door het Rekenhof. Zo kunnen we nagaan of het de middelen optimaal besteedt.”

Dhaene twijfelt eraan of dit nu wel gebeurt. “Er zijn de hoge vergoedingen voor de bestuursleden, tot 56.000 euro per jaar. Er is de ondoorzichtige selectieprocedure, waarbij iemand die derde werd  toch tot ceo werd benoemd. En er is Vivaqua Consult, een commercieel consultancybedrijf dat zonder medeweten van de Brusselse regering werd opgericht, en waarvan niemand wist waarvoor het diende.”

Opgewassen tegen taak
Nu Vivaqua voor enorme uitdagingen staat - het moet 500 kilometer riool renoveren aan 3.000 euro per meter -  wil Dhaene weten of het alle middelen wel optimaal besteedt.

“De renovatie van riolen zet een druk op de waterprijs”, zegt Dhaene. “Maar vooraleer die te verhogen wil ik eerst nagaan of er niet elders kan bespaard worden.”

Volgens Dhaene is er bij het waterbedrijf een gebrek aan transparantie over financiële en economische gegevens, waardoor een buitenstaander nu niet kan bepalen of een eventuele verhoging van de waterprijs gerechtvaardigd is.

“Dan maar via een doorlichting door het Rekenhof”, aldus Dhaene. “Als daaruit blijkt dat de middelen anders kunnen besteed worden – door besparingen en een performanter behoorlijk bestuur – kan een verhoging van de waterprijs misschien beperkt worden, wat alle Brusselaars ten goede komt.”

Resolutie
Om zo’n doorlichting te bekomen, dient het parlementslid dinsdagmiddag een voorstel voor een resolutie in bij het Brussels parlement.

Wanneer het parlement zich over de resolutie buigt, is nog niet duidelijk. Als dat parlement akkoord gaat, volgt er een audit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is