N-VA roept ministers Smet en Fremault op om enkel tweetalige rusthuizen te “verbrusselen”

Door Liesbet Dhaene op 24 oktober 2018, over deze onderwerpen: De overgang van de Franstalige instellingen, Tweetaligheid

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) stootte in 2015 negenenveertig ééntalig Franse rusthuizen af naar de “tweetalige” Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Een ontwerp van ordonnantie voorziet nu in de mogelijkheid om de COCOF-vergunningen van deze instellingen gelijk te stellen met een GGC-vergunning. Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA) roept ministers Smet en Fremault op om de Grondwet na te leven en enkel tweetalige instellingen te vergunnen. “Het zogezegd voluntaristisch en inschikkelijk beleid ten aanzien van het Nederlands in deze instellingen is niet alleen onwettig, maar ontneemt ook elke motivatie aan Franstalige instellingen om ook Nederlandstalige zorg te voorzien,” aldus Dhaene, “En dat is ten koste van de Brusselse Nederlandstalige senioren, die het recht hebben om in Brussel in het Nederlands oud te worden”

Uit het antwoord op schriftelijke vragen die Dhaene eerder stelde, blijkt dat de balans van het vernederlandsen van deze instellingen vernietigend is. Van de 49 gecontroleerde rusthuizen, voldoen slechts drie volledig aan de taalwetgeving. Zesendertig hebben geen Nederlandstalig leefproject. Meer dan de helft voorziet niet in Nederlandstalige animatie. Het Brussels beleid trad hier niet tegen op: de instellingen kregen enkel een brief “om hen eraan te herinneren dat ze ook Nederlandstalige zorg moeten aanbieden”.

“Het onwettig “voluntaristisch en inschikkelijk beleid” waarop de Brusselse regering zich zo graag beroept heeft tot gevolg dat de Franstalige instellingen eenvoudigweg geen moeite doen om een tweetalige dienstverlening te garanderen”, aldus Dhaene, “En dat is ten koste van de Nederlandstalige Brusselse senioren die meer en meer aangewezen zijn op rusthuizen in Vlaanderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is