N-VA niet overtuigd door reactie Brusselse Huisartsen Kring

Door Liesbet Dhaene op 27 november 2014, over deze onderwerpen: Gezondheidsbeleid, Tweetaligheid

Fusie van Brusselse wachtdiensten: N-VA niet overtuigd door reactie Brusselse Huisartsen Kring

De Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) reageerde gisteren op de bezorgdheden van kamerlid Yoleen Van Camp en Brussels volksvertegenwoordiger Liesbet Dhaene met betrekking tot de geplande fusie van de Brusselse wachtdiensten.

BHAK reageert enerzijds door te benadrukken dat er geen sprake is van een fusie met de Franstalige huisartsenkring en anderzijds door te garanderen dat er een Nederlandstalig arts van wacht zou zijn tijdens de officiële wachturen.

Ondanks deze reactie, blijven we nog steeds bezorgd omwille van de volgende redenen:

  1. We benadrukken mee naar een oplossing te zoeken voor de organisatie van een wachtdienst door de Nederlandstalige huisartsen, die door hun dalend aantal meer wachturen moeten  kloppen. Een oplossing mag echter niet ten koste gaan van een Nederlandstalige wachtdienst in Brussel.
  2. Alhoewel er geen sprake is van een fusie van de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenkringen, is er wel degelijk sprake van een fusie van de wachtdiensten van deze huisartsenkringen. BHAK zal, samen met haar Franstalige tegenhanger FAMGB, deel uitmaken van een aparte vzw GBBW (“Garde Bruxelloise/Brusselse wachtdienst”).
  3. N-VA heeft altijd erkend dat tijdens de officiële wachturen, de tweetaligheid op papier gegarandeerd wordt. In Brussel leidt tweetaligheid op papier zelden naar effectieve tweetaligheid. Denk maar aan de IRIS-ziekenhuizen, die op papier tweetalig zijn, maar waarvan elke Brusselse Vlaming weet dat hij er nauwelijks in het Nederlands terechtkan. Zeker in het kader van medische zorgen, is het evident dat de tweetaligheid van het personeel van het callcenter en het onthaalpersoneel van de wachtdienst op voorhand getest wordt.
  4. Buiten de officiële wachturen is de tweetaligheid helemaal niet gegarandeerd. Niet op niveau van het callcenter, noch op het niveau van het onthaalpersoneel van de wachtpost, noch op het niveau van de wachtarts.
  5. De coördinerend medewerker die het project al twee jaar coördineert  en betoelaagd wordt (41 000 euro) om BHAK te ondersteunen bij de eventuele fusie is volledig Nederlandsonkundig.

Tenslotte: de wachtdienst wordt volledig gesubsidieerd door het RIZIV. Als openbare dienst is ze onderworpen aan de taalwetgeving. En niet te vergeten: het gaat hier om medische hulpverlening, waar een gebrekkige communicatie kan leiden tot schrijnende situaties en een verhoogd risico op verregaande medische flaters. Wil men werkelijk dit risico lopen?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is