Minister De Block laat Vlaamse Brusselaar in de steek: ontbreken taalgaranties nefast voor patiënten

Door Yoleen Van Camp, Liesbet Dhaene op 3 juni 2015, over deze onderwerpen: Gezondheid, Terranova, Tweetaligheid, Artsen, Gezondheidsbeleid, Gezondheidszorg, Wonen en werken in Brussel
Minister De Block laat Vlaamse Brusselaar in de steek: ontbreken taalgaranties nefast voor patiënten

Via een ongezien en onwettig manoeuvre drong het RIZIV een samenwerking op tussen de Vlaamse en Franstalige huisartsenkringen voor de organisatie van de gemeenschappelijke huisartsenwachtdienst in Brussel. Daarbij zijn er onvoldoende taalgaranties volgens de N-VA. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) onderschrijft deze bezorgdheid in een uitgelekte brief aan de Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring (BHAK). Maar tegelijk trekt ze haar handen ervan af. “Onverantwoord!”, vindt de N-VA.

De Nederlandstalige BHAK telt amper honderd artsen en kent bijgevolg een hoge werkdruk. Voor de organisatie van hun wachtdienst moeten ze dus wel samenwerken met hun Franstalige tegenhanger FAMGB (Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles), die 1.700 artsen telt. Een samenwerkingsvoorstel bevatte te weinig garanties dat Nederlandstalige patiënten in hun eigen taal behandeld zouden worden. De N-VA trok aan de alarmbel om betere taalvoorwaarden te bekomen. Het voorstel werd echter niet herzien, omdat het RIZIV bepaalt dat zo’n belangrijke reorganisatie van een wachtdienst zeventig procent van de stemmen moet krijgen.

“In plaats van betere taalgaranties te bekomen, kwam het RIZIV vervolgens op de proppen met een nieuwe stemming van exact hetzelfde voorstel. Maar plots gold die 70-procentregel niet meer”, vertelt Liesbet Dhaene, Brussels N-VA-parlementslid. Een gewone meerderheid volstond ineens en de samenwerking werd een feit. Haar collega in het federaal parlement, Yoleen Van Camp, ondervroeg minister De Block over die ongeziene praktijk. “Haar antwoord luidde dat het onderwerp van beide stemmingen anders was. Maar iedereen weet dat het onderwerp hetzelfde was, en dat er dus ook bij die tweede stemming onvoldoende taalgaranties waren. We begrijpen niet dat de minister deze inmenging van het RIZIV zomaar laat passeren”, aldus Van Camp.

Taalgaranties levensbelangrijk

In een uitgelekte brief aan de BHAK wijst de minister zelf erop dat de hervormde wachtdienst te weinig garanties biedt op een kwaliteitsvolle verzorging in de eigen taal voor de Nederlandstalige patiënten in Brussel. Maar tegelijk zegt ze dat de beslissingen daarover de verantwoordelijkheid zijn van de huisartsenkring. Dhaene en Van Camp reageren verbolgen: “Het betreft potentieel urgente situaties, waar de taal - of beter: het niet begrijpen ervan - mensenlevens kan kosten.”

“De Vlaamse Brusselaar is de dupe van dit hallucinante verhaal”, besluit Dhaene. “Hoewel strijdig met de taalwetgeving, kunnen Vlaamse Brusselaars nu al vaak niet in hun eigen taal terecht in de IRIS- en OCMW-ziekenhuizen. Dat leidt tot schrijnende toestanden en verregaande medische risico’s. En nu is het Nederlands in de wachtdienst ook niet langer gegarandeerd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is