Brusselse regering worstelt nog steeds met kinderbijslag

Door Liesbet Dhaene op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Kinderbijslag, Wonen en werken in Brussel
Spelende kinderen

Sinds de zesde staatshervorming is ook de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor de kinderbijslag, net als Vlaanderen en Wallonië. Maar terwijl die het basisbedrag en de modaliteiten van de kinderbijslag al hebben vastgelegd, is de Brusselse regering er nog altijd niet uit. “Als het van de sp.a en de PS afhangt, zullen veel Brusselse kinderen, vooral uit de middenklasse, een merkelijk lager bedrag aan kinderbijslag ontvangen dan Vlaamse of Waalse kinderen”, zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. “Dat bewijst nogmaals dat het overdragen van bevoegdheden naar Brussel en het verbreken van de band met de gemeenschappen ten koste gaat van de Brusselaar.”

Het dossier van de Brusselse kinderbijslag heeft intussen zoveel vertraging opgelopen dat het niet langer uit te sluiten valt dat de overdracht van het federale naar het Brusselse niveau pas eind 2019 zal plaatsvinden, in plaats van eind 2018. Dat zou onder meer te wijten zijn aan een gebrek aan gegevens en informatie. Die zijn nodig om de (budgettaire) impact van de overdracht in te schatten.

Geen consensus

Maar duidelijk is ook dat er binnen de Brusselse regering nog steeds geen consensus bestaat over de hoogte en de modaliteiten van de Brusselse kinderbijslag. In Vlaanderen en Wallonië gaat het om een maandelijks basisbedrag van 160 en 155 euro. Beide gemeenschappen vullen dat basisbedrag aan met sociale correcties. In Brussel pleiten de CD&V en DéFI (het vroegere FDF) voor een basisbedrag dat zo weinig mogelijk verschilt met dat van Vlaanderen en Wallonië. De Vlaamse en Waalse socialisten pleiten daarentegen voor een lager basisbedrag, waardoor er meer sociale correcties kunnen komen. “Maar Brussel is niet in staat om én een hoog basisbedrag én hoge sociale correcties te betalen”, werpt Dhaene tegen. “De socialistische keuze voor een lager basisbedrag betekent dan ook dat veel Brusselse kinderen een lager bedrag aan kinderbijslag zullen ontvangen dan een Vlaams of Waals kind.”

“De kinderbijslag werd overgeheveld naar Brussel omdat men niet wou dat een Vlaams kind in Brussel meer zou ontvangen dan een Franstalig kind in Brussel. Maar dat Brusselse kinderen minder krijgen dan Vlaamse of Waalse kinderen is blijkbaar geen probleem”, besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is