Brusselse LEZ zal opstarten als lege doos

Door Liesbet Dhaene op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Luchtvervuiling

Drie maanden voor de inwerkingtreding van de Brusselse Lage Emissiezone (LEZ) op 1 januari 2018 moet de communicatiecampagne ten aanzien van de bevolking nog opstarten. Bovendien is de aanvraag bij de Privacycommissie over het gebruik van de camera’s en de bijhorende databank nog “lopende”. “De naleving van de LEZ kan echter maar gecontroleerd worden en er kunnen maar sancties opgelegd worden bij inbreuken als er een positief advies is van de Privacycommissie”, aldus Liesbet Dhaene, Brussels parlementslid voor de N-VA, "Het ziet ernaar uit dat de LEZ die op 1 januari 2018 zal ingesteld worden, een lege doos zal zijn.”

Uit de commissie leefmilieu deze morgen bleek dat de communicatiecampagne over de LEZ op 2 oktober 2017 opstart. “Drie maanden voor de uitrol de bevolking informeren is hopeloos te laat. Nochtans is het goed informeren van de bevolking over de maatregel en de impact van die maatregel op hun dagelijks leven essentieel om draagvlak te creëren”, aldus Dhaene.

Op mijn vraag of er op 1 januari 2018 een volwaardige LEZ zal ingevoerd worden, antwoordde de minister dat er een overgangsperiode zou zijn”, aldus Dhaene, “Dat kan ook niet anders, aangezien de aanvraag bij de Privacycommissie over het gebruik van de camera’s en de databank - die veel te laat werd ingediend - nog “lopende” is. Een positief advies van de Privacycommissie is nodig om de LEZ te kunnen controleren en sanctioneren. Maar een LEZ waarover de bevolking nauwelijks werd geïnformeerd en zonder controle en sancties is een lege doos.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is