Brusselse groenestroomcertificaten een aanfluiting van de rechtsstaat

Door Liesbet Dhaene op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: Groenestroomcertificaten

De voorstellen van MR, Groen en Ecolo om de opbrengst van de groenestroomcertificaten verbonden aan de Brusselse afvalverwerkingsoven een ecologisch doel te geven, werden vanmorgen door de meerderheid weggestemd. “Zowat elke Europese regel, niet alleen inzake milieu- en energie, maar ook inzake staatssteun, werd met de voeten getreden.” aldus Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene, “Heel dit dossier is een aanfluiting van de rechtsstaat”

De Brusselse regering kende certificaten toe aan de stoomturbines van Electrabel. Deze gebruiken de stoom van de Brusselse afvalverbrandingsoven om elektriciteit te produceren, die verkocht wordt op de Brusselse markt.

Overheden die steunmaatregelen aan ondernemingen uitvaardigen, moeten dit aanmelden bij de Europese Commissie. Die gaat na of de maatregel de mededinging niet verstoort, noodzakelijk is en bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie.  Eerder verklaarde Brussels minister voor Energie Frémault (CDH) dat deze regeringsbeslissing aangemeld werd, maar later kwam ze hierop terug. De certificaten zouden aan het Gewest toekomen, er zou dus geen voordeel zijn voor Electrabel in deze constructie en dus geen sprake van staatssteun.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Dhaene kan men afleiden dat Electrabel in ruil voor de stroomcertificaten de stoom van de Brusselse afvalverwerker krijgt. Electrabel heeft dus voordeel bij deze constructie. Er is dus wel degelijk sprake van staatssteun die had aangemeld moeten worden bij de Europese Commissie.

“Eerder stelden zowel de Raad van State als BRUGEL, de Brusselse onafhankelijke energieregulator, dat deze beslissing niet verenigbaar is met de Europese doelstellingen op vlak van milieu- en energie. Vandaar dat Frémault niet het risico wil lopen van een toets door Europa”, stelt Dhaene. Zolang een overheid niet aanmeldt, staat het hele systeem echter juridisch op losse schroeven. Als achteraf blijkt dat er toch sprake was van staatssteun, kan de Commissie immers beslissen de steun terug te vorderen. Bovendien kan elke belanghebbende dit systeem bij de rechtbank aanklagen. “Dit hele verhaal is een aanfluiting van de rechtsstaat”, besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is