Aanklacht tegen achterkamerpolitiek bij onderzoekscommissie Samusocial

Door Liesbet Dhaene op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Samusocial

In een brief aan de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Charles Piqué, klaagt Liesbet Dhaene de achterkamerpolitiek bij onderzoekscommissie Samusocial aan.

 

 

 

 

Beste voorzitter,

 

Gisteren moest ik, als lid van de onderzoekscommissie Samusocial, toevallig in de wandelgangen vernemen dat er een persconferentie was met betrekking tot Samusocial. Tot mijn grote verbazing bleek het een persconferentie te zijn waarbij het voltallig bureau van de onderzoekscommissie “zijn” aanbevelingen voorstelde. Vragen mochten enkel door journalisten gesteld worden, niet door leden van de onderzoekscommissie. De voorzitter van de onderzoekscommissie ontnam mij het woord.

Naar mijn weten is het ongezien dat het bureau van een onderzoekscommissie, bevoegd voor de regeling van de werkzaamheden van de commissie, op eigen houtje een rapport aan de media voorstelt dat nog niet werd besproken, laat staan goedgekeurd, door de bevoegde onderzoekscommissie.

Allereerst is dat een flagrante inbreuk op het huishoudelijk reglement van de parlementaire onderzoekscommissie over het beheer van Samusocial. De bepalingen over de betrekkingen met de media bepalen duidelijk dat deze betrekkingen alleen door de voorzitter gebeuren in naam van de onderzoekscommissie (en dus niet van het bureau).

Bovendien is dit een zware schending van mijn rechten als lid van de onderzoekscommissie. Aanbevelingen van een onderzoekscommissie moeten worden genomen door ALLE leden van de onderzoekscommissie, democratisch verkozen leden van het parlement. Dat in het kader van een parlementaire onderzoekscommissie aanbevelingen genomen en gecommuniceerd werden door een select, geprivilegieerd clubje, straalt bijzonder negatief af op het imago van ons parlement en het democratisch gehalte ervan.

Blijkbaar is de achterkamerpolitiek zo ingeburgerd in Brussel, dat deze cynisch genoeg zelfs toegepast wordt binnen een parlementaire onderzoekscommissie naar wanpraktijken voortvloeiend uit een politieke cultuur van vriendjespolitiek, zelfbediening en … achterkamerpolitiek. Aanbevelingen om achterkamerpolitiek in de toekomst te vermijden, worden genomen in de achterkamer. Dat zegt genoeg over de betreffende politieke partijen, nl. de Brusselse meerderheidspartijen en oppositiepartijen Groen/Ecolo en MR.

Ik vraag u dan ook formeel en met aandrang, als voorzitter van het parlement en bewaker van het democratische en correcte gehalte van de parlementaire werkzaamheden, om de voorzitter van de onderzoekscommissie en de leden van het bureau hiervoor terecht te wijzen.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Liesbet Dhaene

Volksvertegenwoordiger bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is